Monday, April 18, 2005


Seorang Penolong Setiausaha yang baru memulakan alam kerjaya dan seorang Setiausaha Bahagian bertaraf JUSA C pada hari terakhir kerjayanya.
 Posted by Hello

No comments: